Zapytanie ofertowe nr 4/RPO/Bś/ZK - Wyżywienie dzieci w formie cateringu w ramach projektu „Bajeczny świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ikona DOC Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - Wyżywienie