Zapytanie ofertowe nr 1/RPO/Bś/ZK - adaptacja budynku w celu prowadzenia placówki przedszkolnej w ramach projektu „Bajeczny świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zlokalizowanego w Żyraków 197 b, 39-204 Żyraków.

 

 Architektoniczny projekt adaptacji budynku na działalność przedszkolą

 Zapytanie ofertowe nr 1 - Adaptacj budynku