Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/Bś/ZK - Wyżywienie dzieci w formie cateringu w ramach projektu „Bajeczny świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Zapytanie ofertowe nr 2 - Wyżywienie