Zapytanie ofertowe nr 3/RPO/Bś/ZK - Świadczenie usług transportowych w ramach projektu „Bajeczny świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Zapytanie ofertowe nr 3 - Transpor